မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာန ဖြင့္လွစ္၊ တိုင္ၾကားသူကို ခီ်းျမႇင့္ေငြႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္

June 26, 2018

မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာန ဖြင့္လွစ္၊ တိုင္ၾကားသူကို ခီ်းျမႇင့္ေငြႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္

မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္္းၿပီး သတင္းေပး တိုင္ၾကားႏိုင္မယ့္ “မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာန” တခုကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွာ ဖြ႔ဲစည္းထားရိွၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇြန္ ၂၆ ဒီေန႔လုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး အလဲြသံုးမႈနဲ႔ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနကို ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္မယ့္ ဖုန္းနံပတ္၊ ဖက္စ္နံပတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာေတြကို အျမန္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သမၼတက ေျပာပါတယ္။ တိုင္ၾကားသူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မေပါက္ၾကားေရးအတြက္ လံုျခံဳမႈ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ရပ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြ ေပးပို႔လာတဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး ဗဟိုမွာ ဖြ႔ဲစည္းထားတဲ့ အထူးအဖြ႔ဲကို ေစလႊတ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္၊ အထူးအဖြ႔ဲရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္သမွ် ေပါက္ၾကားျခင္း မရိွေအာင္၊ အခိ်န္တိုတို အတြင္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖန္႔က်က္ၿပီး လွ်ပ္တစ္ျပက္ သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ေအာင္ အမိန္႔ေပး ကြပ္ကဲမႈ လမ္းေၾကာင္းကို အတိုဆံုးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီးလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ဒီလို ေဖာ္ထုတ္ရာမွာလည္း ကြင္းဆက္အားလံုး မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ အဆံုးအထိ စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္နိုင္ဖို႔၊ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ သတင္းေပါက္ၾကားမႈေတြ မျဖစ္ေပၚေစေအာင္ ဗဟိုအဖြ႔ဲရဲ႕ တိုက္႐ုိက္ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ “မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးနိွမ္နင္းေရး အထူးအဖြ႔ဲ” ကို သီးျခားဖြ႔ဲစည္းထားရိွၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈ၊ ဗဟိုမွာဖြ႔ဲစည္းထားတဲ့ အထူးအဖြ႔ဲရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးမႈေတြေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္တဲ့အခိ်န္မွာ မူးယစ္ကုန္သည္ေတြ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူေတြရဲ႕ တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြကို သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူ၊ လက္ရဖမ္းဆီးသူနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ တဲ့ အခိ်ဳးအစားနဲ႔ ျပန္လည္ခဲြေဝေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ဆုေၾကး ခီ်းျမႇင့္ေပးရာမွာ သူတို႔ရဲ႕လံုျခံဳေရးကို အထူးဂရုျပဳတဲ့အေနနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ခီ်းျမႇင့္ေငြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးကိုလည္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ကတည္းက မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုႏိွမ္နင္းဖို႔ ကတိျပဳ  ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up