မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေန

March 7, 2019

မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေန

မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒက အေထာက္အပံ့ျဖစ္မျဖစ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၇ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒေတြဟာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီး ၁၉၉၃ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၅ အရ ေဆးသံုးသူေတြကို အျပစ္ေပးအေရးယူတာ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေပမယ့္လည္း ျပစ္ဒဏ္ေတြက ျပင္းထန္ေနဆဲရွိေနတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔  ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္တဲ့ ေဒါက္တာေထြးၾကဴက ေျပာပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူေတြကို ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အစား လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္ရင္ သံုးစြဲသူပိုမ်ားလာမလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြလည္းရွိတယ္လို႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေဆြးေႏြးပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္က အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up