မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္

January 17, 2017

သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ကေန ၁၇ ရက္ေန႔ထိ ဖိုးစိန္လမ္း Grand Haill ဟိုတယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)က သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ သယံဇာတေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအေၾကာင္းအရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္းအရာ၊ ခြဲေဝမႈအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ သက္ေရာက္မႈေတြအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ ဒီက ရရွိလာတဲ့ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သယံဇာတနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာမွာ အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up