မုိးစပါးရာသီ

June 30, 2018

မုိးစပါးရာသီအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပး

ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ မိုးစပါးရာသီအတြက္ ႏွစ္လတ္စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းပြဲကို ဇြန္ ၂၉ ရက္က ဓနုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ Gold Delta company ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာမွာ ပံုစံ ၇ မူရင္းကို အာမခံထားရၿပီး ၁ ဧကကိုက်ပ္ ၄ သိန္းႏႈန္းနဲ႔ ၃ နွစ္ အရစ္က် ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမွာပါ။ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းအျပင္ အျခားေက်းလက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အစပ်ဳိးနိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ စမး္သပ္္အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ မုိးစပါးရာသီမွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ မွာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ အစီအစဥ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂ဝ အထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက တႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအထိ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ ပမာဏကို ကန္႔သတ္မထားဘဲ ဓနုျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းရာမွာ စပါးစိုက္ပ်ဳိးသူေပါင္း ၆၉ဝ က က်ပ္ေငြဘီလီယံေပါင္း ၁.၆ ဘီလီယံ ေခ်းယူခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up