မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ အသင့္ျပင္

October 22, 2016

မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ အသင့္ျပင္

မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသင့္ရွိေနေစေရးအတြက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ အသင့္စုဖြဲ႔ထားရွိမႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား။ ဓာတ္ပုံ - Myanmar Fire Services Department
6 years Ago
Up