မီးခိုးျမဴ

April 1, 2019

ထိုင္းေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အဆိုးရြားဆံုး မီးခိုးျမဴထူ အက်ပ္အတည္း စံခ်ိန္တင္

ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္ေတြမွာ အဆိုးရြားဆံုး မီးခိုးျမဴထူ အက်ပ္အတည္းဟာ ႏုိင္ငံတြင္း စံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ ၃၀ ရက္က ေလထု ၁ ကုဗမီတာမွာ ပါဝင္တဲ့ အမႈန္ေတြဟာ ၇၀၀ မိုက္ခ႐ုိဂရမ္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းက ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ ေလေအးေပးစက္ တပ္ထားတဲ့ အခန္းေတြထဲမွာ ေနၾကဖို႔၊ အခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားတာေတြကို ေရွာင္ၾကဖို႔၊ ဒါ့အျပင္ မျဖစ္မေန အျပင္ထြက္ရမယ္ ဆိုရင္ မ်က္ႏွာဖံုးေတြ တပ္ဆင္ထားဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ကမာၻ႔ေဘးကင္းေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေလထုအတြင္း အမႈန္ပါဝင္ႏႈန္းဟာ ေလထု ၁ ကုဗမီတာမွာ အခ်င္း ၂ ဒသမ ၅ မိုက္ခ႐ိုမီတာထက္ ေသးတဲ့ အမႈန္ ၅၀ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း အမ်ားစုဟာ ေဘးကင္းေရး စံခ်ိန္ရဲ႕ အထက္မွာ ဆက္ရွိေနၿပီး ဆာမိုအန္ခ႐ိုင္မွာေတာ့ ေဘးကင္းေရးစံခ်ိန္ရဲ႕ ၁၀ ဆထိ ေရာက္ေနလို႔ ဆုိးရြားတဲ့ က်န္းမာေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈအဆင့္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာဟာ ခ်င္းမိုင္ကို ဧၿပီ ၂ ရက္မွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
4 years Ago
Up