မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပ

September 29, 2016

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့က်ေစေရး ေက်ာင္းေပါင္းစံု မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပ

ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းေလ်ာ့က်လာေစဖို႔နဲ႔ အားကစားစိတ္ဓာတ္ရွိ လာေစဖို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းေပါင္းစံု မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပပါတယ္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေပါင္းစံု မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖလား ျဖစ္ၿပီးေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပန္ျခံမွ သံုးမိုင္ခြဲ မီနီအေျပးၿပိဳင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က အားကစားျပဳလုပ္ေပးျခင္းနည္းပါးတဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း၊ လုယက္ ခိုးယူမႈနဲ႔အျခား လမ္းမွားေပၚေရာက္တဲ့ လူငယ္ေတြအမ်ားစုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းေပါင္းစံု မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၀၀ ေက်ာ္က ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါတယ္။ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ခြန္ရာဇာ
5 years Ago
Up