မီတာချမင့္တက္မႈ

April 21, 2018

မီတာချမင့္တက္မႈ အာဂ်င္တီးျပည္သူေထာင္ခ်ီ ဖေယာင္တုိင္မီးထြန္း ဆႏၵျပ

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳခ သိသိသာသာ ျမင့္တက္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့အေနနဲ႔ ေထာင္ခ်ီတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြက ဧၿပီ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ လမ္းေတြေပၚတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗ်ဴးေနာ့စ္-ေအးရီးစ္က လႊတ္ေတာ္အေရွ႕မွာ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳခ တိုးျမႇင့္တာကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားတာေၾကာင့္ အိမ္မွာ မီးမထြန္းႏိုင္တဲ့ လူေတြနဲ႔ တသားတည္း ရွိေၾကာင္းျပသဖို႔  ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ မဟာမိတ္ေတြကေတာ့ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူေနအိမ္ေတြဟာ တိုးလိုက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အခုတစ္ပတ္တည္းမွာပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ေခ်ပေျပာဆို ထားပါတယ္။ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ေမာင္ရီစီယိုမာကရီဟာ ႏိုင္ငံ့အသံုးစရိတ္လိုေငြျပေနတာကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အရင္သမၼတ လက္ထက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရ အမေတာ္ေၾကးေငြ ေလွ်ာ့ခ်မႈေတြကို ဆက္လုပ္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဆက္ျဖစ္ေနလို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း ပိုျမင့္တက္ေန ပါတယ္။
4 years Ago
Up