မိုးသီးမုန္တိုင္းက်လ်င္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား အစိုးရထုတ္ျပန္အသိေပး

April 24, 2016

မိုးသီးမုန္တိုင္းက်လ်င္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား အစိုးရထုတ္ျပန္အသိေပး

မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား်က်ေရာက္ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္တဲ့အခါ မိုးသီးမုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္တဲ့အခါ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနက သတိေပးထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ - တိမ္မဲလာျခင္း၊ ေလျပင္းလာျခင္း၊ မိုးသည္းထန္လာျခင္း၊ မိုးၿခိမ္းၿပီးအေတာ္ၾကာမွ လၽွပ္ျပက္ လာျခင္း၊ အပူထုထဲတြင္ ေလေအးမ်ားကို ခံစားရျခင္းမ်ားသည္ မိုးသီးမုန္တိုင္း၏ လကၡဏာ မ်ား ျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက အထူးသတိျပဳေနထိုင္ပါ။ - ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ လယ္ကြင္း၊ ကြင္းျပင္ထဲေနထိုင္ျခင္းမွ အတတ္နိုင္ဆုံး ေရွာင္ရွားပါ။ တတ္နိုင္သမၽွ အိမ္ထဲတြင္ေနထိုင္ပါ။ - မျဖစ္မေနအိမ္ျပင္သို႔ ထြက္ရမည္ဆိုပါက ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္ကဲ့သို႔ ဦးထုပ္အမာမ်ား ေဆာင္းပါ။ အ၀တ္ထူမ်ား၀တ္ဆင္သြားပါ။ မိမိကိုယ္ကို အကာအကြယ္မ်ားျပဳလုပ္သြားပါ။ - အိမ္ထဲတြင္ ေနထိုင္စဥ္လည္း ခိုင္ခံသည့္ အမိုးအကာေအာက္တြင္ တတ္နိုင္သမၽွေနထိုင္ပါ။ ႏွစ္ထပ္အိမ္မ်ားျဖစ္ပါက အိမ္ေအာက္ထပ္တြင္ေနပါ။ - အိမ္အမိုးမ်ားကို ခိုင္ခံေအာင္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ။ - အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ႏွင့္ကၽြဲႏြားမ်ားအတြက္ခိုလႈံစရာစီစဥ္ပါ။ မိုးသီးႀကီးမ်ားသည္ တိရိစၧာန္မ်ား ကိုအသက္အႏၲရာယ္အထိျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး တကယ္ရြာေနခ်ိန္ မိမိတို႔လည္းအျပင္မထြက္နိုင္ သျဖင့္ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။ - ယာဥ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားအျပင္တြင္မထားပါႏွင့္။ ကားမ်ားကိုဂိုေဒါင္ထဲထည့္ပါ။ အမိုးသာ ရွိၿပီးအကာမရွိသည့္ေအာက္တြင္ ေဘးမွထိနိုင္သျဖင့္ေစာင္ကာပါ။ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ထားရပါက ေစာင္အုပ္ပါ။ - ျပတင္းတံခါးမ်ားအေသအခ်ာပိတ္ထားပါ။ မပိတ္မိ၍ မိုးသီးမ်ားအရွိန္ျဖင့္၀င္လာပါက အိမ္တြင္းပစၥည္းမ်ားပါပ်က္စီးနိုင္မည္။ လိုက္ကာမ်ားပါပိတ္ထားပါ။ ျပတင္းမွန္ကြဲခဲ့ပါက လိုက္ကာခံေနမည္။ ျပတင္းေပါက္နားရွိပရိေဘာဂမ်ားကိုလည္းႀကိဳတင္ေရႊ႕ထားပါ။ - မိုးရြာသြန္းေနစဥ္၊ မိုးၿခိမ္းေနစဥ္၊ လၽွပ္စီးလက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖုန္းမ်ားကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါ။ - တီဗြီ၊ ေရဒီယို၊ လၽွပ္စစ္ထမင္းအိုး၊ လၽွပ္စစ္မီးပူႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ စသည့္လၽွပ္စစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ခလုတ္ပိတ္၍ ပလပ္ျဖဳတ္ထားသင့္ပါသည္။ - သစ္ပင္၊ ဓါတ္တိုင္ႏွင့္သံ/သတၳဳပစၥည္းမ်ားအနီးတြင္ မေနသင့္ပါ။ လၽွပ္စစ္စီးကူးလြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေဝးရာတြင္ ေနထိုင္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိုးသီးေႂကြက် ျခင္းမ်ား၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳလိုက္နာေနထိုင္ၾကပါရန္ အထူး ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
6 years Ago
Up