မိုဘုိင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ

A d v e r t i s e m e n t With Us

October 5, 2016

ပထမဆံုး မိုဘုိင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ ဗဟိုဘဏ္ခ်ေပး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မိုဘုိင္းေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိိုင္ဖို႔အတြက္ Digital Money Myanmar Ltd (Wave Money) ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ပထမဆံုး မွတ္ပံုတင္ခ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးအလံုးစုံပါ၀င္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ျပည္သူေတြ အၾကား မိုဘုိင္းေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈကို က်ယ္ျပန္႔စြာရရွိေစဖို႔ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးတာလုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ Digital Money Myanmar ကုမၸဏီဟာ “Wave Money” အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတ၀န္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္နဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကေနဆင့္ ေငြေပးပို႔လက္ခံတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူဟာ ႏိုင္ငံတ၀န္း ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၁၆၀ရွိ ကိုယ္စားလွဝ္ေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အနီးဆံုး Wave Money ဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ကာ ေငြလႊဲေျပာင္းလက္ခံလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ႀကီးထြားလာေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေနတဲ့ Digital Money Myanmar ကုမၸဏီဟာ တယ္လီေနာ္အုပ္စုရဲ႕ လုပ္ငန္းစု တခုျဖစ္ၿပီး ဒီကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ရာ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း စုစုေပါင္း တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္ကို FMI ကုမၸဏီက ၀ယ္ယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဒီကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ယာ ၅၁ ရာခုိင္နႈန္းကို Telenor South East Asia Investment ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး FMI ကုမၸဏီက ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ရိုးမဘဏ္က ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ အက်ဴးတူဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - WaveMoney
4 years Ago
Up