မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ

April 27, 2019

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆိုင္ကလုန္းဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီး

မုိဇမ္ဘစ္နုိင္ငံမွာ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က ဆုိင္ကလုန္း ကန္းနက္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္ေတြပ်က္စီးၿပီး တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ မုန္တိုင္းသတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ ၄ ရိွတဲ့ ဆုိင္ကလုန္း ကန္းနက္ဟာ ေလတုိက္ႏႈန္း တစ္နာရီ ကိီလိုမီတာ ၂၈၀ ႏႈန္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတြကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ဆုိင္ကလုန္း အုိင္ေဒး ၀င္ေရာက္ၿပီး သီတင္း ၆ ပတ္အၾကာ ဒုတိယေျမာက္ ၀င္ေရာက္တဲ့ မုန္တိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိင္ကလုန္း ကန္းနက္ေၾကာင့္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ကိုိမိုေရာ့စ္ ကၽြန္းႏိုင္ငံမွာ လူ ၃ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ဆိုင္ကလုနး္ ၀င္ေရာက္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း ကာဘိုဒယ္ဂါဒို ျပည္နယ္ အုိင္ဘုိခရိုင္က ရႊံ႕နဲ႔ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ေနအိမ္ေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ မတ္လတုနး္ကတလညး္ မုိဇမ္ဘစ္၊ ဇမ္ဘီယာနဲ႔ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံေတြကို ဆုိင္ကလုန္း အုိင္ေဒး ၀င္ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္  ေရႀကီးတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူတေထာင္ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။
2 years Ago
Up