မိုင္းရွင္း

April 14, 2019

ရန္ကုန္သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲက မိုင္းရွင္းလင္းရွာေဖြ (ဓာတ္ပံု)

ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ဒီေန႔ သႀကၤန္အက်ေန႔မွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ေရကစားမ႑ပ္ေတြမွာ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ရွာေဖြ စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔
3 years Ago
Up