မိလႅာစနစ္

A d v e r t i s e m e n t With Us

May 20, 2019

ျပည္သူၾကည္ျဖဴသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ျဖစ္လာေရး (အယ္ဒီတာအာေဘာ္)

ယခုရက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဝန္ထမ္းမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေရေျမာင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ရွင္းလင္းေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ မိုးရာသီမတိုင္မီ အခ်ိန္မီရွင္းလင္းၾကပံုရၿပီး ရန္ကုန္တြင္ မိုးရြာလွ်င္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားဟူသည့္ အစဥ္အလာဆိုးကို ခ်ိဳးဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ က်င္းပေနဆဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတရပ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥ ေျပာၾကဆိုၾကသံ ၾကားရသည္။ ေမ ၂၀ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၈၂ ဒသမ ၂၇၃ ဘီလီယံ ေခ်းယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ကိစၥ ေျပာဆိုရွင္းလင္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အရ ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ရန္ကုန္မိလႅာႁပြန္စနစ္ ျပင္မည္၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ ၿမိဳ႕တြင္း ေခ်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္မည္၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖရွင္းရန္ လမ္းဆံုလမ္းခြ ၄၃ ေနရာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ ျပင္မည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပည့္စံုတိက်သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိလႅာပိုက္လိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႀကိဳဆိုရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတက္ေရးစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စည္ပင္သာယာ၏ ေခ်းေငြတင္ျပခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခံခဲ့ရဖူးသည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ေတာ့ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီကလည္း ေခ်းေငြယူသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေခ်းေငြယူရန္ သေဘာတူလိုက္သည္။ ေခ်းေငြေပးမည့္ JICA အဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔၏ ေရွးဦး လုပ္ငန္းေလ့လာခ်က္မ်ားကလည္း ၿပီးျပည့္စံုေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ JICA ေခ်းေငြ ယန္း ၄၅ ဒသမ ၉၀၀ ဘီလီယံျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ မိလႅာႁပြန္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္။ ယန္း ၂၄ ဒသမ ၀၈၅ ဘီလီယံျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္။ ယန္း ၁၂ ဒသမ ၂၈၈ ဘီလီယံျဖင့္ ၿမဳိ႕ျပဧရိယာ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ မရရွိေသးသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ျပၿပီး ၿမဳိ႕ေတာ္ကို ျပဳျပင္ပါ။ ရန္ကုန္စည္ပင္ကို ျပည္သူေထာက္ခံမႈ ျပည္သူၾကည္ျဖဴမႈ ရယူရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။
2 years Ago
Up