မိခင္ဘာသာစကားေန႔ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားႏွစ္ အခမ္းအနား က်င္းပ

February 21, 2019

မိခင္ဘာသာစကားေန႔ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားႏွစ္ အခမ္းအနား က်င္းပ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိခင္ဘာသာစကားေန႔နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ဘာသာစကားမ်ားႏွစ္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဝဇယႏၱာလမ္းမွာရွိတဲ့ Gandamar wholesale မွာ ဘာသာစကားႏွင့္ လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခမ္းအနားကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား အမ်ားအျပားတတ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ မိခင္ဘာသာစကားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အျပန္အလွန္ဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာစကားဟာ လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြး ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္း ႐ိုးရာနဲ႔ အမွတ္တရမ်ားစြာ သိုမွီးသိမ္းဆည္းတဲ့ ပင္မေနရာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလံုးဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းဖို႔ LSDO လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးလင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up