မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မာ်း၏

November 6, 2016

မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မာ်း၏ လက္မႈပစၥည္း အေရာင္းပြဲ (ဓာတ္ပုံ)

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ Junction 8 mile မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အျမင္အာ႐ံု၊ အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ လက္မႈပစၥည္း အေရာင္းပြဲနဲ႔ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈပံုရိပ္မ်ား။ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ေဟမာဝင္း
6 years Ago
Up