မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဥပေဒအတိုင္း ခံစားရရွိေစဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ - ဦးေအာင္ကုိျမင့္

February 5, 2018

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး နည္းဥပေဒတြင္ က်န္ေနသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေရး ေဆြးေႏြး

မၾကာခင္ ထြက္ရွိေတာ့မယ့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး နည္းဥပေဒမွာ က်န္ရွိတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အျမန္ဆံုးသြားေရာက္ၿပီး စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္သြားမယ္လို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္း နည္းဥပေဒမွာ က်န္ရွိတဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ေရးအတြက္ မသန္စြမ္းေတြ စုစည္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ Hotel 99 မွာေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ရရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္မွာ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးမယ့္ မသန္စြမ္း ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အျမန္ဆံုး သြားေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔ေတြက ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး နည္းဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိဖို႔ က်န္ရွိေနတာပါ။
4 years Ago

March 9, 2017

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ သူရဦးေရႊမန္း ေဆြးေႏြး

မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္း အသင္းအဖြဲ႔ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီမွာ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးရဲ၀င္းက ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။ “က်ေနာ္တို႔ မသန္စြမ္းသူေတြဘက္က အဓိက ေဆြးေႏြး တင္ျပတာက Sector ၃ ခု ပါ။ နံပတ္ ၁ က မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ပညာေရး၊ နံပတ္ ၂ က မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ၃ အခ်က္က မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြေပါ့။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒနဲ႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ကိုလည္း အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္”လို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီမွာ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးရဲ၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးအရ မသန္စြမ္းေတြလည္း အခြင့္အေရး ရွိေၾကာင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ၂ ပိုင္း ခြဲ ရွိတယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။ “တပိုင္းက ဥပေဒေရးရာကိစၥ၊ ေနာက္တပိုင္းက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာကိစၥေတြမွာ မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးဥပေဒအရ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္”လို႔ ဦးရဲ၀င္းက ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးကို မတ္ ၇ ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနကို အၾကံျပန္ျပဳမယ္လို႔ ဦးရဲ၀င္းက ဆိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔တကြ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူေတြ ေရွ႕ေဆာင္ အဖြ႔ဲ႔ ဦးေနလင္းစိုးနဲ႔ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းဦးေရး ၂၃ သိန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ သိရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒကို ျပဌာန္းရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲပါ။ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - MILI
5 years Ago
Up