မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေန

August 28, 2017

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေန

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္ေတြ ေက်ာင္းေနပညာသင္ၾကားခြင့္မရတာဟာ သာမာန္ကေလးငယ္ေတြထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႔ တျခားကေလးငယ္ေတြနည္းတူ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုး႐ံႈးေနၿပီး သာမာန္လူေတြရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ဆံုး႐ံႈးေနတယ္၊ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ထားတာမရွိတဲ့ မသန္စြမ္းကေလးေတြ ေက်ာင္းေနပညာသင္ၾကားခြင့္ မရတာဟာ  တျခားကေလးေတြထက္ ၁၁ ဆ ပိုမ်ားတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနကလည္း သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံတဲ့ မသန္စြမ္းမႈအေၾကာင္းအရာ ေလ့လာျခင္း စာတမ္းကို ဒီေန႔ပဲ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ ၂၃.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္း ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသား ၁၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၃၁.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ဟာ စာမတတ္သူေတြျဖစ္ၾကကာ  မသန္စြမ္းသူ အမ်ိဳးသား ၂၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်ာင္းလံုးဝ မတက္ဖူးသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔  သန္းေခါင္စာရင္း စာတမ္းအရ သိရပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥဂ်ဲနက္ဂ်က္ဆင္က အစိုးရအေနနဲ႔ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြကို တျခားသူေတြနဲ႔ေရာေႏွာၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေတြ သင္ၾကားခြင့္ရေအာင္ စီစဥ္ေပးဖို႔လိုအပ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္တဲ့ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ေတြ ပိုမိုသံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မသန္စြမ္းမႈနႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္းနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းမွာေတာ့ နည္းပါးပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတယ္လို႔ စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူ ေျခာက္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဟာ မိလႅာစနစ္ကိုမသံုးႏိုင္ဘဲ မသန္စြမ္းသူ စုစုေပါင္းရဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဟာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြဆီမွာ ခိုလံႈေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိထက္ ပိုေကာင္းတဲ့  လူမႈဖူလံုေရးဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ေတြ လိုအပ္ေနတယ္လို႔  ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မသန္စြမ္းမႈ ျဖစ္တာနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး တာဟာလည္း ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာတဲ့အမွ် မသန္စြမ္းမႈႏႈန္း မ်ားျပားလာလို႔ သက္ႀကီးရြယ္အို တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာတဲ့ ျမန္မာ့လူေနမႈအသိုင္းအဝန္းမွာ လာမယ့္ ၃၅ ႏွစ္ အတြင္း မသန္စြမ္း ဦးေရ သိသိသာသာ တိုးပြားလာတာကို ေတြ႔ျမင္ရမယ္လို႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မူဝါဒေတြခ်မွတ္တာ၊ စီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲတာ စတာေတြမွာ အနာဂတ္အတြက္ မသန္စြမ္းဦးေရ တိုးပြားလာမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမယ္လို႔ မစၥဂ်ဲနက္ဂ်က္ဆင္က ဆိုပါတယ္။ “မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကို တျခား သူေတြထက္ပိုၿပီး ႏွစ္ဆတိုး ခံစားၾကရပါတယ္။ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တျခား အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ပိုၿပီး ဖယ္ၾကဥ္ခံရတာေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ ဆက္ဆံခံရတာေတြ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရတာေတြ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရတာ၊ အျမတ္ထုတ္ ဆက္ဆံခံရတာ စတာေတြ မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႕ ၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူေပါင္း ၂၃ သိန္းေက်ာ္ဟာ မသန္စြမ္းသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သန္းေခါင္စာရင္းအရ သိရပါတယ္။
5 years Ago
Up