မလိချမစ္ေၾကာင္း

February 25, 2017

မလိချမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ား- ဓာတ္ပံု

ျမစ္ဆံုအထက္ပိုင္းေဒသက မလိချမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရြာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဒီျမစ္ကိုပဲ အမွီသဟဲျပဳၿပီး ေန႔စဥ္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား ဘ၀ရွင္သန္ေန ထုိင္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္မလား၊ ရပ္နားမလား ဆိုတာ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအားလံုးက ေရကာတာစီမံကိန္းနဲ႔ မလြတ္တဲ့ မလိချမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ေနထိုုင္သူေတြကလည္း စိုးတထိတ္ထိတ္နဲ႔ သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up