မန္းသႀကၤန္မ႑ပ္ႏွင့္ လမ္းေလၽွာက္သႀကၤန္ပဲြေတာ္အတြက္

April 4, 2017

မန္းသႀကၤန္မ႑ပ္ႏွင့္ လမ္းေလၽွာက္သႀကၤန္ပဲြေတာ္အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္ (ဓာတ္ပံု)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ျပဳလုပ္မယ့္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ လမ္းေလၽွာက္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ျပင္ဆင္ေနပံုေတြနဲ႔ သၾကၤန္ မ႑ပ္ေတြ ျပင္ဆင္ေနမႈျမင္ကြင္းမ်ား။
6 years Ago
Up