မတ္လအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူ ၅၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္

April 7, 2016

မတ္လအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူ ၅၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လအတြင္းက တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ ေသဆံုးၿပီး ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ႔တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၁၄၈၅ မႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၄၉၈ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ႔တာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၂၇၉ မႈျဖစ္ပြားတဲ့အတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လူ ၆၇ ေယာက္ ေသဆံုးပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္းမွာေတာ့ ၂၁၄ မႈျဖစ္ၿပီး ၆၆ ေယာက္ေသဆံုးေပမယ့္ မႏၱေလးတိုင္းမွာလည္း ၁၈၂ မႈျဖစ္ပြားၿပီး ၆၆ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့တာပါ။ အနည္းဆံုးျဖစ္တဲ့ ကယားျပည္နယ္မွာ ၈ မႈျဖစ္ပြားၿပီး ၉ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ၊ ၅ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလထက္ ျဖစ္ပြားေသဆံုးတာ ပုိလာၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းမွာ ၁၃၆၀ မႈ ျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၄၁၃ ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့တာပါ။
6 years Ago
Up