မက္ဒရစ္

February 2, 2019

ကက္တလန္ ခြဲထြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ ၇ ဦးကုိ ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔က အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ကက္တလန္ ခြဲထြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ ၇ ဦးကို  ဘာစီလိုနာ အက်ဥ္းေထာင္ကေန မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ကို ေျပာငး္ေရႊ႕လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ခြဲထြက္ေရးေခါငး္ေဆာင္ေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က မေအာင္ျမင္တဲ့ ကက္တလန္လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ တရားရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲထြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္  ေထာက္ခံသူေတြက အက်ဥး္ေထာင္ အျပင္မွာ ကက္တလန္အလံေတြ ေ၀ွ႔ရမ္းၿပီး စုေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်ဥ္းက်ေခါင္းေဆာင္ေတြကို မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕က ဆုိတုိဒယ္ရယ္ နဲ႔ အယ္ကာလာ ဒဲမဲတုိ အက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီ ပို႔ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို ရန္ပံုေငြ မေလ်ာ္မကန္ အသံုးျပဳမႈ၊ ပုန္ကန္မႈေတြ စတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ တရားစြဲဆုိထားတာပါ။ တကယ္လို႔ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက သူတို႔ဟာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီး ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up