မက္ဆီဒိုးနီးယား

February 7, 2019

မက္ဆီဒုိးနီးယား ေနတုိးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာ

ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မက္ဆီဒုိးနီးယားတို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ေန႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္  လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီးေနာက္ မက္ဆီဒိုးနီးယားဟာ ႏုိင္ငံ ၃၀ ေျမာက္ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ အိမ္နီးခ်ငး္ ဂရိႏုိင္ငံနဲ႔ ၂၇ ႏွစ္ၾကာ နာမည္အျငင္းပြားမႈ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ေရးထုိးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာတဲ့ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲမွာ မက္ဆီဒုိးနီးယား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး နီကိုလာ ဒီမီထေရာ့ဗ္က မက္ဆီဒိုးနီးယားဟာ ကမာၻ႔အဆင့္အေနနဲ႔ ေနတိုးအဖြဲ႔မွာ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္႐ုံတင္ မဟုတ္ဘဲ ေဘာလ္ကန္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ တုိးတက္ေရးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေဒသတြငး္ ၾသဇာလႊမ္းမႈကို အသံုးျပဳမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနတိုးအဖြဲ႔ဟာ ေဘာလ္ကန္ေဒသ ႏုိင္ငံေတြကို အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္ခံလုိက္တာဟာ ေဒသလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ႐ုရွားက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယူကရိန္း၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနုိင္ငံေတြနဲ႔ ေနတိုးအဖြဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္တာကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ႐ုရွားက သတိေပးထားပါတယ္။ ယူကရိန္းနဲ႔ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံတို႔ဟာ ေျမာက္အတၱလႏိၱတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔လုိ႔ေခၚတဲ့ ေနတိုးအဖြဲ႔ကို ဝင္ေရာက္လိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago

October 20, 2018

ႏုိင္ငံနာမည္ေျပာင္းလဲေရး အဆုိျပဳခ်က္ မက္ဆီဒိုးနီးယားလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

မက္ဆီဒိုးနီးယားလႊတ္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံနာမည္ေျပာင္းလဲေရး အဆုိျပဳခ်က္ကို ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္က သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီး ဂရိႏုိင္ငံနဲ႔ အျငင္းပြားေနတဲ့ နာမည္ေျပာင္းလဲေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ဖို႔ အဆင့္တဆင့္ နီးစပ္လာခဲ့ပါတယ္။ အမတ္ဦးေရ ၁၂ဝ ရိွတဲ့ မက္ဆီဒုိးနီးယားလႊတ္ေတာ္မွာ ၈ဝ က ႏုိင္ငံအမည္ကို |”ေျမာက္မက္ဆီဒိုးနီးယား သမၼတႏုိင္ငံ” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေထာက္ခံခဲ့တာပါ။ ဒီအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ မဲအေရအတြက္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုကို ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ႏုိင္ငံအမည္ေျပာင္းလဲေရး သေဘာတူမႈ ရခဲ့တာေၾကာင့္ မက္ဆီဒိုးနီးယားအေနနဲ႔ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္ေရာက္ဖို႔နဲ႔  အီးယူနဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ဖို႔ အခြင့္အလမး္ ပိုမိုရလာခဲ့ပါတယ္။ မက္ဆီဒုိးနီးယားဆုိတဲ့ နာမည္နဲ႔ ဂရိႏုိင္ငံ ျပည္နယ္တခုရိွတာေၾကာင့္ ဂရိနုိင္ငံက မက္ဆီဒုိးနီးယားကို  ေနတိုးနဲ႔ အီးယူအဖြဲ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေတြကို တားျမစ္ထားတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လမွာေတာ့ မက္ဆီဒုိးနီးယားနဲ႔ ဂရိႏွစ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံနာမည္ ေျပာင္းလဲေရး သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံနာမည္ ေျပာငး္လဲတာကို တရားဝင္ မျပဳလုပ္ခင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင္ေ့တြနဲ႔ အတားအဆီးေတြ ဆက္လက္ က်န္ရိွေနတယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းက ဆုိပါတယ္။
2 years Ago
More News
Up