ဘုတ္ျပင္းတြင္ က်ား ၂ ေကာင္ သတ္ျဖတ္သူ ၃ ဦးအား အမႈဖြင့္

August 5, 2018

ဘုတ္ျပင္းတြင္ က်ား ၂ ေကာင္ သတ္ျဖတ္သူ ၃ ဦးအား အမႈဖြင့္

တနသၤာရီတုိင္း၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ေလညာႀကိဳးဝိုင္း ေလညာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ထဲမွာ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ေန႔က က်ားႏွစ္ေကာင္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ သံသယနဲ႔ လူ ၃ ေယာက္ကုိ အမႈဖြင့္စုံစမ္းေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ က်ားထီး ၁ ေကာင္ကို ဦးေအာင္ႏိုင္ (စိစစ္ဆဲ) က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဦးျမင့္ဦး (စိစစ္ဆဲ) ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ အေရခြံခြာတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဦးသိန္းျမင့္ဦး (စိစစ္ဆဲ) က က်ားမ ၁ ေကာင္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္ဆုိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တိုင္တန္းထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဦးေအာင္ႏိုင္အပါအဝင္ ၃ ေယာက္ကို ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ဇီဝမ်ိဳးကြဲနဲ႔ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က) နဲ႔ အမႈဖြင့္ စုံစမ္းေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
4 years Ago
Up