ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုကို ကန္႔ကြက္သည့္ရြာသားမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္လူစုခြဲ၊ လူ ၂၀ခန္႔ဒဏ္ရာရ | DVB