ဘရာဇီးမ်ဳိးႏြယ္စုအႀကီးအကဲ

May 15, 2019

အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး ဘရာဇီးမ်ဳိးႏြယ္စု အႀကီးအကဲ ႀကိဳးပမ္း

အေမဇုန္သစ္ေတာရဲ႕ ရွင္ဂူ သီးသန္႔နယ္ေျမကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ ဘရာဇီးမ်ိဳးႏြယ္စု  အႀကီးအကဲ ဟာအုိနီမယ္ တုိတာရယ္နဲ႔ တျခား အေမဇုန္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ျပင္သစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးကို သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အဲဒီ သီးသန္႔နယ္ေျမအတြက္ ရန္ပံုေငြရရိွဖို႔ ဥေရာပတဝွမ္း သီတငး္ ၃ ပတ္ၾကာ ခရီးကို စတင္ေနတာပါ။ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္အရြယ္ ခါယက္ပိုလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲဟာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ကေန ၃၁ ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြ၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၊ နာမည္ႀကီး ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းလာေနတာကို ကမာၻက သတိျပဳမိေစဖို႔နဲ႔ အဲဒါကို ကာကြယ္ထိန္းသိမး္ဖုိ႔အတြက္ ယူ႐ုိေငြတသန္း ရန္ပံုေငြရဖို႔ ႀကိဳးပမး္မွာပါ။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ၈ သိန္းခြဲေက်ာ္ရိွၿပီး ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံနယ္ေျမရဲ႕ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွတဲ့ သီးသန္႔နယ္ေျမေတြမွာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ဘရာဇီးသမၼတ ေဘာ္ဆုိနာ႐ုိက ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူဦးေရနဲ႔ယွဥ္ရင္ နယ္ေျမဧရိယာဟာ အေတာ္ကို ႀကီးေနၿပီး အဲဒီအတြက္ သီးသန္႔နယ္ေျမ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္လို႔ ကတိျပဳထားပါတယ္။ ေျမယာပိုမိုရရိွၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းပါးတာ ရရိွဖို႔ ႀကိဳးပမး္တဲ့ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုဟာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago
Up