ဘယ္ေမာင္းကား

October 27, 2018

လာမည့္ႏွစ္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္

လာမယ့္ႏွစ္မွာ ဘယ္ေမာင္းကားေတြကိုပဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီး လူစီးယာဥ္ေတြအတြက္ အနိမ့္ဆံုး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းတာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာဖို႔ သတ္မွတ္ခုႏွစ္ေတြကို မေန႔က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္တာပါ။ ယာဥ္အုိ၊ ယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္နဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ လူစီးယာဥ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ခ်င္းအစီအစဥ္နဲ႔ တင္သြင္းမယ့္ လူစီးယာဥ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြအတြက္ကေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ တင္သြင္းတာ ျဖစ္ပါေစ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ျပည္ပက လႉဒါန္းတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္တာအပါအဝင္ ပုံမွန္ လုိင္စင္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ လူစီးယာဥ္ေတြက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ေတြ၊ သာသနာေရးယာဥ္ေတြနဲ႔ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေတြအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ယႏၲရားေတြ၊ မီးသတ္ယာဥ္၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ နိဗၺာန္ယာဥ္ေတြ ကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးထားၿပီး တင္သြင္းရမွာပါ။ အစုိးရဌာနေတြက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလွ်ာက္ထားရာမွာေတာ့ လူစီးယာဥ္ေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လုပ္ငန္းသုံးနဲ႔ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နဲ႔ ယႏၲရားေတြကေတာ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီယာဥ္ေတြအားလံုးဟာ ဘယ္ေမာင္းေတြပဲ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထုတ္ အျမင့္ဆံုး တင္သြင္းရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လႉဒါန္းတဲ့ မီးသတ္နဲ႔ လူနာတင္ယာဥ္ေတြကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသံုးလမ္းေတြမွာ ေမာင္းႏွင္တာ မဟုတ္တဲ့ ေျမတူးစက္၊ ေျမညႇိစက္၊ ကရိန္း၊ ကတၱရာခင္းစက္ စတဲ့ လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရားေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့တာဆိုရင္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဝယ္ယူတာအတြက္ ယာဥ္အုိ၊ ယာဥ္ေဟာင္းအစီအစဥ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ခ်င္းအစီအစဥ္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း အေရာင္းျပခန္းေတြက ဝယ္ယူခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။
3 years Ago
Up