ဘယ္လုိရစ္ပတ္ ၀ါးမ်ဳိသလဲ

March 25, 2017

ေႁမြႀကီးက မိေက်ာင္းႀကီးတေကာင္လံုးကို ဘယ္လုိရစ္ပတ္ ၀ါးမ်ဳိသလဲ (႐ုပ္သံ)

သားေကာင္ကို ရစ္ပတ္ညႇစ္သတ္တတ္တဲ့ ေတာင္အေမရိက အပူပိုင္းေဒသက အနာကြန္ဒါေႁမြႀကီးေတြဟာ မိေက်ာင္းႀကီးတေကာင္လုံးကုိ ၀ါးမ်ဳိႏိုင္တယ္ဆုိတာ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ႐ုပ္သံထဲမွာေတာ့ အနာကြန္ဒါေႁမြေတြနဲ႔ ေရဘုရင္မိေက်ာင္းတုိ႔ တုိက္ခုိက္ပံုနဲ႔ အနာကြန္ဒါေႁမြေတြ မိေက်ာင္းတေကာင္လံုးကို ရစ္ပတ္ၿပီး ၀ါးမ်ဳိစားေသာက္ပံုကို ျမင္ရမွာပါ။ ႐ုပ္သံျပကြက္ထဲမွာ အနာကြန္ဒါေႁမြႀကီးက မိေခ်ာင္းႀကီးတေကာင္ကို ရစ္ပတ္ညႇစ္သတ္ေနတာ အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ မိေက်ာင္းႀကီး ၿငိမ္သက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ အနာကြန္ဒါေႁမြက မိေက်ာင္းရဲ႕ေခါင္းကို စတင္မ်ဳိၿပီး တကုိယ္လံုးကုန္သြားလုအထိ ဝါးမ်ဳိစားေသာက္ေနပံုကို ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရမွာပါ။ ကုန္းေပၚကေန အနာကြန္ဒါေႁမြတေကာင္ ေရထဲဆင္းလာစဥ္မွာ အငိုက္မိသြားတဲ့ ေႁမြႀကီးကုိ အစာေခ်ာင္းေနတဲ့ မိေက်ာင္းတေကာင္က ကုိက္ျဖတ္စားလုိက္ပါတယ္။
5 years Ago
Up