ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ ကုန္တိုက္ထဲ ျမန္မာ ၁၀၀ ေက်ာ္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ | DVB