ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္း

March 23, 2017

စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းေဒသႀကိီးအစိုးရအဖဲြ႔ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးစိုးဦးက ဥပေဒ မူၾကမ္း ၂ခုကို  လႊတ္ေတာ္ကို မေန႔က တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)နဲ႔  ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း) တို႔ကို တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒ (မူၾကမ္း)မွာ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ၿပီး ရည္မွန္းေရးဆဲြထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းမွာ လယ္ယာက႑ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားကို ၃၆.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၃.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး စက္မႈက႑ကို ၃၄.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၃၆.၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္ခဲ့ကာ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑အေနနဲ႔ ၂၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲ သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ႕ ပွ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ (ဂ်ီဒီပီ)ကိုလည္း တိုးတက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး လူတစ္ေယာက္ကို အရင္ ၁၇ သိန္း ၄ ေသာင္း ၂ ေထာင္ခန္႔ရရွိရာကေန ဒီဘ႑ာႏွစ္မွာ ၁၉ သိန္း ၇ ေသာင္းထိ တိုးတက္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေဒသႏၱရစီမံကိန္းက ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုလားခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေရးဆဲြထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္း၂ခုကို ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး လာမယ့္ မတ္ ၂၄ ရက္ေန႕မွာေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း - ေအာင္ကိုလတ္
6 years Ago
Up