ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီအမတ္ေလာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈျမင္ကြင္း

October 2, 2015

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီအမတ္ေလာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈျမင္ကြင္း

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗုုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚျမင့္ျမင့္စုုိး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဗုုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနစဥ္။  
6 years Ago
Up