ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္

June 5, 2018

ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုး ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ၇ ဆူတြင္ ေလးကၽြန္းစၾကာဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ပါဝင္(ဓာတ္ပံု)

ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုး ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ၇ ဆူစာရင္းကို Asia Correspondent သတင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ေဖာ္ျပရာမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ မံုရြာမွာရွိတဲ့ ေလးကၽြန္းစၾကာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻ႔အျမင့္ဆံုး ဆင္းတုေတာ္ေတြအားလံုးဟာ အာရွေဒသတြင္းမွာ တည္ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပအလိုက္ အစီအစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းတုေတာ္ ၇ ဆူထဲမွာ အျမင့္ဆံုးကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဟီနန္းျပည္နယ္မွာ တည္ရွိတဲ့ Spring Temple ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ၅၀၂ ေပ ရွိပါတယ္။ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေဗာဓိတေထာင္မွာတည္ရွိတဲ့ အျမင့္ ၃၈၁ ေပရွိတဲ့ ေလးကၽြန္းစၾကာဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကေတာ့ ဒုတိယေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ တတိယေျမာက္ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ ဆင္းတုေတာ္ကေတာ့ အျမင့္ ၃၆၇ ေပရွိတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယူရွီကို ဒိုင္ဘူဆူ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဧကရာဇ္ ယန္နဲ႔ ဟန္႐ုပ္တုေတြကေတာ့ အျမင့္ ၃၄၈ ေပနဲ႔ စတုတၳ ေျမာက္ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။ ပဥၥမေျမာက္ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့တာကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဆင္ဒိုင္ ဒိုက္ကန္နိုဗုဒၶဘာ သာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ အျမင့္ေပ ၃၃၀ ရွိတဲ့ ဆင္းတုေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆ႒မေျမာက္ေနရာမွာေတာ့ အျမင့္ ၃၂၅ ေပရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေ၀့က်န္းျပည္နယ္မွ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္႐ုပ္တုက ရပ္တည္ေနတာပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အန္ေထာင္းခ႐ုိင္ထဲက ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးကေတာ့ အျမင့္ ၃၀၂ ေပနဲ႔ သတၱမေျမာက္ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
3 years Ago
Up