ဗဟိုဘဏ္အပါအ၀င္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားတိုက္ခိုက္ခံရ

September 5, 2017

ဗဟိုဘဏ္အပါအ၀င္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတိုက္ခိုက္ခံရ

  ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ၀ဘ္ဆိုက္ပါအ၀င္ အျခားဌာနဆိုင္ရာ ၅ ခုရဲ႕ ၀ဘ္ဆိုက္ေတြ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ အမ်ဳိးသား ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရး ဗဟိုဌာနကို ကိုးကားၿပီး ဒီကေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕၀ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ http://www.cbm.gov.mm ကို စက္တင္ဘာ ၄ရက္ မနက္ ၂ နာရီခြဲေလာက္က  Defacement Attack လုပ္တိုက္ခုိက္ခံရၿပီးမနက္ ၅ နာရီမွာ ပုံမွန္အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သစ္ေတာဌာနရဲ႕ www.forestdepartment.gov.mm ၀က္ဆိုက္၊ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဌာနရဲ႕ www.dryzonegreening.gov.mm ၀ဘ္ဆိုက္၊  တနသၤာရီ သဘာ၀ႀကဳိး၀ုိင္း www.tnrpmoecaf.gov.mm၀က္ဆိုက္၊ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာနရဲ႕ www.surveydepartment.gov.mm၀က္ဆိုက္နဲ႔  ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေဖာ္ျပထားတဲ့ www.myanmarchm.gov.mm ၀ဘက္ဆိုက္ေတြလည္း တိုက္ခိုက္ခံရလို႔ သိသိခ်င္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ႐ုံးဌာနေတြအေနနဲ႔  ဆိုက္ဘာ လုံၿခံဳေရး က်ဳိးေပါက္မႈမရွိေစဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ ရဲ႕ Website ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကဖုိ႔နဲ႔  လုံၿခံဳေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ၾကဖို႔  လိုအပ္ပါက အမ်ဳိးသား ဆိုက္ဘာလုံၿခံဳေရးဗဟိုဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ၾကဖို႔  ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
5 years Ago
Up