ဗဟိုဘဏ္က ေငြေရးေၾကးေရးအစီရင္ခံစာမ်ား

June 14, 2017

ဗဟိုဘဏ္က ေငြေရးေၾကးေရးအစီရင္ခံစာမ်ား တႏွစ္ ၂ ႀကိမ္ထုတ္ျပန္မည္

ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရး အစီရင္ခံစာေတြကို ၂၀၁၇-၁၈  ဘ႑ာႏွစ္မွစၿပီး တႏွစ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမယ္လို႔  ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒က မေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ေငြေၾကးမူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တယ္လို႔   ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ေျပာပါတယ္။ အစီရင္ခံစာေတြဟာ ျပည့္စံုမွန္ကန္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေရးသားရတာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ တခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ တျခားက႑ေတြရဲ႕ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ရယူရတာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူကို တင္ျပတဲ႔အခါ အခ်ိန္ကာလ တခုျခားၿပီး တင္ျပရတာျဖစ္လို႔ ေနာက္က်ရတာလို႔ ေဒၚခင္ေစာဦးက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး  သက္ဆိုင္ရာကာလရဲ႕ အမွန္ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရတဲ႔အခ်ိန္မွာ  တႏွစ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ေငြေၾကးမူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာနဲ႔  ၂၀၁၁-၁၂ အထိ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာပဲ ရွိေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up