ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

May 1, 2017

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေမေဒးေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္း

၁၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔အလုပ္သမားေန႔ ေမေဒးေန႔မွာ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို  ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ သစၥာဝါဒီေက်ာင္းတိုက္မွာ အထက္ဗမာျပည္ ေအာက္ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢ ၁၂ ခုက ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ အခုဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေမေဒး ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ေၾကညာထဲမွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒသစ္ေတြ မျပ႒ာန္းႏိုင္ေသးသလို လက္ရွိတည္ဆဲ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
5 years Ago
Up