ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

June 25, 2015

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံမဲမရဘဲ ရႈံးနိမ့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ ၅၉ (စ) အပါအ၀င္ အေရးပါတဲ့ ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့  ေထာက္ခံမဲ အေရအတြက္ မရဘဲ ရႈံးနိမ့္သြားပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း  ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ (က) နဲ႔ (ခ) အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ရယူရမွာ ေထာက္ခံမဲ ၃၈၈ မဲစီရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ဖို႔ မဲခြဲရမွာေတာ့ ၃၂၁ မဲ ရၿပီး ရႈံးနိမ့္သြားေပမယ့္  ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ကေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေထာက္ခံမဲ ၅၅၆ မဲရၿပီး အႏိုင္ရသြားပါတယ္။  အလားတူ ပုဒ္မ ၆၀ (ဂ) က ၃၈၆ မဲ ရၿပီး  ပုဒ္မ ၄၁၈ (ခ) က  ၃၈၆ မဲပဲ ေထာက္ခံမဲေတြရပါတယ္။ သမၼတရာထူးထမ္းေဆာင္ဖို႔ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စစ္ေရးအျမင္ရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကာကြယ္ေရးအျမင္ ရွိရမယ္လို႔  ျပင္ဆင္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ပုုဒ္မ ၅၉(ဃ) တခုပဲ လုုံေလာက္တဲ့ ေထာက္ခံမဲရရွိၿပီး  က်န္ ပုုဒ္မေတြ ရႈံးနိမ့္ခဲ့တာလည္း  ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆(က) မွာ  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမယ္” ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမယ္” လုိ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လ်ာထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကေတာ့ သားမက္နဲ႔ ေခၽြးမျဖစ္သူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသား သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ျပင္ဆင္ေပးထားကလြဲလို႔ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းနဲ႔ သားသမီးေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားသား မျဖစ္ရဘူးလို႔ အရင္အတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိ ဆက္လက္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာေရးထားတာပါ။ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၃ ေယာက္ တက္ေရာက္ၿပီး ၅၀ ခြင့္တင္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ေယာက္ရွိေနတဲ့အတြက္ မဲေပးခ်ိန္မွာ တပ္က ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုုံ ျပင္ဆင္ေရး အနိုင္ရဖို႔ အနည္းဆံုး ၄၇၅ မဲလိုေနခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၄၁၇ ပဲ ရွိေနတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုုယ္စားလွယ္ ၅၈ ေယာက္ ေထာက္ခံမွ အႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago

June 2, 2015

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားကို အာဏာခြဲေပးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမည္

ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဇယား (၁) န႔ဲ ဇယား (၂) ျပင္ဆင္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကို ဇြန္လအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကုိ ေပးပို႔တင္သြင္းသြားမယ္လို႔ သမၼတက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဇြန္ ၂ ရက္ ႏိုင္ငံတ၀န္းကို ေျပာၾကားတဲ့ လစဥ္ပံုမွန္ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္ကို 'ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု' အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရာမွာ အေျခခံေကာင္းေတြရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးန႔ဲ ျပည္နယ္ေတြက ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္တဲ့၊ မွ်တမႈလည္းရွိတဲ့ ဘ႑ာေငြ အခြန္အေကာက္ ခြဲေဝမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝမႈေတြကို (ဇယား-၁) န႔ဲ (ဇယား-၂) တုိ႔မွာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ ဦးစားေပး ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အစိုးရသက္တမ္း ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကေန တဆင့္ ရရွိလာတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားန႔ဲ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဇယား (၁) န႔ဲ ဇယား (၂) ျပင္ဆင္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ကို ဇြန္လအတြင္းမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႔တင္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား-၁) န႔ဲ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား-၂) တို႔ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရန႔ဲ ျပည္နယ္န႔ဲ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈေတြကို အသက္ဝင္လာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ဇယား (၁) န႔ဲ ဇယား (၂) ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ဒီကိစၥအေပၚ အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့တာေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း သမၼတက ေျပာပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု ဇယား (၁) န႔ဲ ဇယား (၂) ျပင္ဆင္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းမယ့္အေပၚ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်တာျဖစ္တဲ့အတြက္  ႀကဳိဆိုတယ္လို႔ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းက ဦးေစာသန္းျမင့္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေဘာင္က က်ေနာ္တို႔သြားခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို သြားဖို႔ေတာ့ အင္မတန္ကို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုလို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ဘာမွမရွိတာထက္စာရင္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ပဲ ယူဆရမွာေပါ့။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာျဖစ္ေစ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို က်ေနာ္တို႔လိုလားတယ္။ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ သယံဇာတ ခြဲေ၀ေရး အဲဒီအပိုင္းေတြအားလံုး ပါသြားမွာေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ အားလံုးကို ျပဳျပင္ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဒါ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ ျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေထာက္ခံႀကဳိဆိုေပးရမွာေပါ့။” ဇယား ၁ နဲ႔ ၂ ကို ေျပာင္းလဲတဲ့အျပင္  သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ခန္႔တဲ့အခါမွာ လက္ရွိသမၼတက တိုက္႐ုိက္ခန္႔အပ္တဲ့စနစ္ထက္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြကေန အမ်ားစုသေဘာတူမႈနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏုိင္ေအာင္  ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၆၁ (ခ) ကိုလည္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ လိုတယ္လုိ႔လည္း ဦးေစာသန္းျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဇြန္ ၂ ရက္ သမၼတရဲ႕ လစဥ္ပံုမွန္ မိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အန္စီေအစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတာန႔ဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္က်င္းပႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။
6 years Ago
Up