ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္း ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီတင္သြင္းမည္ | DVB