ဖြဲ႔စည္းပုံုဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္

April 3, 2019

ဟြမ္ဂြယ္ဒုိကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အဆုိျပဳခ်က္ ဗင္နီဇြဲလား ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ဗင္နီဇြဲလား အတုိက္အခံ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ အဆုိျပဳခ်က္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္က ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလား ဖြဲ႔စည္းပံုလႊတ္ေတာ္ဟာ အာဏာရ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအတည္ျပဳတာဟာ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိကို ဖမး္ဆီးဖို႔ ေျခတလွမး္တိုးလိုက္ပံု ရပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလတုန္းက ဂြယ္ဒုိဟာ သမၼတ မာဒူ႐ုိရဲ႕ ၂၀၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲကို လိမ္လည္မႈလို႔ ေၾကညာၿပီး ဖြဲ႔စညး္ပံုဥပေဒကို ကုိးကားကာ ၾကားျဖတ္သမၼတ ရာထူးကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဟြမ္ဂြယ္ဒုိကို အေမရိကန္နဲ႔ တျခား အေနာက္ႏုိင္ငံ အမ်ားစုက ဗင္နီဇြဲလား တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဂြယ္ဒိုက သူ႔အေနနဲ႔ မာဒူ႐ုိအစိုးရ ခ်မွတ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ မျပဳဘူးလို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဂြယ္ဒိုကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈေတြ ဆက္လုပ္ဖုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အမိန္႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဂြယ္ဒိုဟာ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရထားတာေၾကာင့္ သူ႔ကို သာမန္အရပ္သားလို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးဖုိ႔ ပိုမိုခက္ခဲေစတယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
3 years Ago
Up