ဖြင့္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး

January 26, 2018

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပေနခ်ိန္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ား ဖြင့္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး

အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပေနခ်ိန္ျဖစ္လို႔ တႏိုင္ငံလံုးအႏွ႔ံမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးေတြ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၂၆ရက္ ဒီမနက္ က်င္းပတဲ့  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားကို တာဝန္ယူၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ ဆိုပါက မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၃၃၀ အတြက္ ေနရာရွာေဖြရျခင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးအေဆာင္မ်ား ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ႐ုံးဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားကိုပါ တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပမာဏ ႀကီးမားသလို ဘ႑ာေငြအေျမာက္အျမား သုံးစြဲရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။” ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လိုေငြျပ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ လည္ပတ္ေနရတဲ့ကာလ ျဖစ္လို႔ ဘ႑ာေငြ အခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိေသးသလို လႊတ္ေတာ္႐ုံးအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းနဲ႔ ႐ုံးလုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုလည္း က်ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ မိုင္းရယ္အမတ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႐ုံးေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးမယ္၊ ေနရာထိုင္ခင္းနဲ႔ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္႐ုံးက က်ခံေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ဘယ္လို စီမံထားတယ္ဆိုတာ သိလိုတယ္ ဆိုၿပီး ေမးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၄မွာ လႊတ္ေတာ္ဟာ လိုအပ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးေတြ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ခြင့္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၆၅ မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးေတြကို လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးမီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မိမိအစီအစဥ္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္လိုပါက ေနရာထိုင္ခင္း ႐ံုးလုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေမးခြန္းေမးခဲ့တဲ့ မိုင္းရယ္ မဲဆႏၵနယ္က ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ပါတီတူ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္ဖို႔ အဆင္ေျပေပမယ့္ ပါတီမတူတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္ဖို႔ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up