ဖုန္ရင္ရာဇီေတာင္

February 9, 2017

အျမင့္ေပ ၁၃၈၀၀ ရွိတဲ့ ဖုန္ရင္ရာဇီေတာင္ (ဓာတ္ပံု)

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕ကေန ေျခလ်င္ ၅ ရက္ခရီးသြားရတဲ့ ဖုန္ရင္ရာဇီေတာင္ (အျမင့္ေပ ၁၃၈၀၀ ေပ) ဓာတ္ပံု - ဒီဗီြဘီ၊ မိုးမင္းသိန္း (ပူတာအို)
4 years Ago
Up