ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိတ္မူရြာတြင္ မီးေလာင္ Archives - DVB