ဖားကန္႔ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကုမၸဏီမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒေရးဆဲြ

May 11, 2016

ဖားကန္႔ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကုမၸဏီမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒေရးဆဲြ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တာေတြကို ကန္႔သတ္ဖို႔၊ ေျမစာစြန္႔ပစ္တာ ေတြနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ကုမၸဏီေတြက စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီအစီအမံေတြ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဖားကန္႔ေဒသမွာ အတုိင္းအဆမဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္တာေတြ၊ စည္းကမ္းမဲ့ေျမစာစြန္႔ပစ္တာ ေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးၿပီး ေျမစာပံုၿပိဳကာ အသက္ဆံုးရံႈးမႈေတြ  ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြကိုယ္တုိင္က ဆန္႔က်င္တားျမစ္ေနရၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေတြကို ဥပေဒနဲ႔ အညီစနစ္တက် အခ်ိန္မီတားျမစ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို သယံဇတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမမွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈကို ကန္႔သတ္တာ၊ ေျမစာစြန္႔ပစ္တာ စနစ္တက်ျဖစ္ဖုိ႔နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ “လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမမွာ သတ္မွတ္လုပ္ကြက္(အသစ္)၊ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကြက္ (အသစ္)၊ အက်ဳိးတူလုပ္ကြက္(အသစ္)ေတြကို ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ အေဟာင္း၊ အသစ္ေတြကို ထပ္မံလုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေက်ာက္စိမ္းရိုင္းသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ေရးကို ကန္႔သတ္သြားမွာျဖစ္တယ္”လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ နည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲေနၿပီး နည္းဥပေဒျပဌာန္းၿပီးရင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအႀကီးစားနဲ႔ အလတ္စား၊ အေသးစားနဲ႔ လက္လုပ္ လက္စားလုပ္ကြက္ေတြကို ကုမၸဏီအလုိက္ လုပ္ကြက္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပးတာေတြနဲ႔ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ စက္ယႏၱရား၊ ေျမသယ္ယာဥ္အေရအတြက္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအားကိုလည္း ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး ပိုလွ်ံယာဥ္၊ ယႏၱရား ၄၁၇၃ စီးကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အသံုးမျပဳေရးတားျမစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းဟာ ၁၇၄၄၇၅၇ ဧကရွိ ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အက်ဳိးတူလုပ္ကြက္ ၃၀၅ ကြက္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ ၇၃၄၄ ကြက္ကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးထားတယ္ သိရပါတယ္။ လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထားေပးတဲ့ ဧရိယာဟာ ရတနာနယ္ေျမ ဧရိယာ ရဲ႕ ၁ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up