ဖမ္းယူစားေသာက္သလဲ

March 19, 2017

ကင္းမြန္ေတြက တျခား ေရေနသတၱ၀ါေတြကုိ ဘယ္လုိဖမ္းယူစားေသာက္သလဲ (႐ုပ္သံ)

ကင္းမြန္ cuttlefish ေတြဟာ ပင္လယ္ေနသတၱဝါေတြျဖစ္ၿပီး ကင္းမြန္နဲ႔ ေရဘဝဲအုပ္စုေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ကင္းမြန္ေတြမွာ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ အတြင္းပုိင္းအခြံမာေတြရွိၿပီး သူတုိ႔ကို အမည္အရ ငါးအမ်ိဳးအႏြယ္ cuttlefish လို႔ ေခၚဆုိေပမယ့္ သူတုိ႔က ငါးေတြမဟုတ္ပဲ ခ႐ုမ်ိဳးႏြယ္သာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ႐ုပ္သံထဲမွာ ကင္းမြန္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အစားအစာျဖစ္တဲ့ အျခားေရေနသတၱဝါေတြကို ဘယ္လုိခ်ည္းကပ္ စားသံုးလဲဆုိတာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ ကင္းမြန္ cuttlefish ေတြဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၆ လက္မမွ ၁၀ လက္မအရွည္အထိရွိၿပီး သူတုိ႔မွာ ႀကီးမားၿပီး အဂၤလိပ္အကၡရာ ဒဗလ်ဴပံုသဏၭာန္ရွိတဲ့ သူငယ္အိမ္ေတြ၊ လက္ ၈ ေခ်ာင္းနဲ႔ ကင္းမြန္ေတြမွာ ရွိတတ္တဲ့ စုပ္ခြက္ေတြပါတဲ့ လက္စက္ကြင္း ၂ ခု ပါရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကင္းမြန္ေတြဟာ ခ႐ုေသးေသးေလးေတြ၊ ဂဏန္းေတြ၊ ပုစြန္၊ ငါး၊ တီေကာင္ေတြနဲ႔ အျခားကင္းမြန္ေတြကို စားေသာက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ကို စားေသာက္တဲ့ ေရသတၱဝါႀကီးကေတာ့ လင္းပိုင္၊ ငါးမန္း၊ ငါးႀကီးေတြနဲ႔ ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္ေတြ အျခားကင္းမြန္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕သက္တမ္းက တစ္ႏွစ္ကေန ၂ ႏွစ္အထိရွိၿပီး လက္တစ္ေလာ ကင္းမြန္ေတြကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ သူတုိ႔ဟာ ဉာဏ္အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ေက်ာ႐ုိးမဲ့သတၱဝါေတြလုိ႔ သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up