ပြာတိုရီကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး

July 26, 2019

ပြာတိုရီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ရာထူးကႏုတ္ထြက္၊ ျပည္သူမ်ား ေအာင္ပြဲခံ

ပြာတုိရီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ရာထူးက ႏုတ္ထြက္တယ္လို႔ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္ဟြမ္မွာ ျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ သတင္းနဲ႔ ညစ္ညမး္မက္ေဆ့ခ်္ေတြ ေပးပုိ႔မႈေၾကာင့္ ပြာတုိရီကန္ ျပည္သူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ရီကာဒိုေရာ့စ္ဆယ္လုိကို ေဒါသျဖစ္ၿပီး ရာထူးက ဆင္းေပးေရး ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။ ၁၂ ရက္ၾကာ ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္မွာ ေရာ့စ္ဆယ္လို ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဆႏၵျပသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေရာ့စ္ဆယ္လုိေနရာ ဆက္ခံမယ့္သူကိုလည္း လက္မခံဘူးလို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ေရာ့စ္ဆယ္လုိေနရာကို တရားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ဒါဗာကတ္စ္ ဆက္ခံမွာကိုလည္း ဆႏၵျပသူေတြက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကပါဘူး။ ဆႏၵျပသူေတြဟာ “ဝမ္ဒါ မင္းကိုလညး္ အလုိရိွဘူး” ဆုိတဲ့ ဆုိငး္ဘုတ္ကုိင္ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္က ပြာတိုရီကုိ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းဟာလည္း  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးသစ္ ျဖစ္လာဖြယ္ရိွပါတယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ ဆႏၵျပသူေတြက ပိုလက္ခံဖြယ္ရိွပါတယ္။ ပြာတုိရီကိုဟာ  ကာေရဘီယံကၽြန္းႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္လက္ေအာက္ခံ နယ္ေျမတခု ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up