ပ်က္​ကြက္​မႈရာခိုင္​ႏႈန္​းအမ်ားဆံုး

March 9, 2017

တကၠသိုလ္​ဝင္​စာ​ေမးပြဲ​ေျဖဆိုမႈ ခ်င္​းျပည္​နယ္​ ပ်က္​ကြက္​မႈရာခိုင္​ႏႈန္​းအမ်ားဆံုး

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္က ပ်က္ကြက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္တဲ့ ျမန္မာဘာသာေျဖဆိုမႈ စာရင္းအရ ၁၆၄၅ ေယာက္ ပ်က္ကြက္ၿပီး ေျဖဆိုသူ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ပဲ ရွိတာပါ။ စာရင္းရွိတာက ၁၁၃၆၉ ေယာက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေတာ့ ဒုတိယရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး ပ်က္ကြက္ခဲ့တာပါ။ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ပ်က္ကြက္တာကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုဖို႔ စာရင္းရွိသူ ၁၁၄၂၃၇ ေယာက္မွာ ၉၉၈၁ ေယာက္ ပ်က္ကြက္ပါတယ္။ လူဦးေရ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ပ်က္ကြက္တာကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းျဖစ္ၿပီး စာရင္းရွိသူ ၈၈၅၈၄ ေယာက္မွာ ၇၀၀၇ ေယာက္ ပ်က္ကြက္ပါတယ္။ ပ်က္ကြက္သူ အနည္းဆံုးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာနျဖစ္ၿပီး စာရင္းရွိသူ ၁၇၄ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာပါ။
6 years Ago
Up