ပုိတုိးလာ

January 1, 2018

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း လူသတ္မႈေလ်ာ့က်၊ မုဒိမ္းမႈတုိးလာ

ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က လူသတ္မႈနဲ႔ ဓားျပမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး မုဒိမ္းမႈေတြ သိသိသာသာ တိုးလာတယ္လို႔ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အမႈႀကီး ၁၀ မ်ိဳးထဲက လူသတ္မႈ ၁၈၀ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ ၂၂၉ မႈ၊ လုယက္မႈ ၅၁ မႈ အပါအဝင္ အမႈေပါင္း ၄၆၉ မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လူသတ္မႈ ၁၅၆ မႈ၊ လုယက္မႈ ၄၅ မႈနဲ႔ မုဒိမ္းမႈ ၂၇၀ မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မုဒိမ္းမႈမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ျပဳက်င့္ခံရတာ ၈၄ မႈ၊ ခိုးယူေပါင္းသင္းၿပီး ျပဳက်င့္ခံရတာ ၁၁၆ မႈနဲ႔ သက္ငယ္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရတာအမႈ ၇၀ ရွိပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ လူသတ္မႈ ၂၄ မႈ၊ ဓားျပမႈ ၁ မႈ၊ လုယက္မႈ ၆ မႈ၊ ျပန္ေပးမႈ ၁ မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ ၅ မႈ၊ လက္နက္မႈ ၂ မႈ ေလ်ာ့နည္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မုဒိမ္းမႈ ၄၁ မႈ၊ တိရိစာၧန္ခိုးမႈ ၅ မႈနဲ႔ မတရားအသင္း ၂ မႈ ပိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တျခား အမႈ ၁၀ မ်ိဳးမွာေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၆၀၀၈ မႈ ျဖစ္ပြားလို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၁၂၇၄ မႈပိုျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ပိုျဖစ္တဲ့ အမႈေတြက လိမ္လည္မႈ၊ အလဲြသံုးစားမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈ၊ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ဖမ္းဆီးတဲ့ အမႈေပါင္းကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၅၂၅၂၄ မႈဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
3 years Ago
Up