ပုဂၢလိကက႑

March 23, 2017

ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ပူးေပါင္းၿပီး ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ အဲဒီ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနေတြက အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးေတြ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစဖို႔ မတ္လ ၂၃ နဲ႔ ၂၄ ရက္ႏွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးသြားၾကမွာပါ။
6 years Ago
Up