ပီဒ႐ိုဆန္းခ်က္

July 27, 2019

ပီဒ႐ိုဆန္းခ်က္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳမည့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ စပိန္ပါလီမန္ ပယ္ခ်

စပိန္ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ ပီဒ႐ိုဆန္းခ်က္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳမယ့္ ႀကိဳးပမး္ခ်က္ကို  ဇူလိုင္လ ၂၅- ရက္ေန႕မွာ ပါလီမန္က ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း စပိန္မွာ စတုတၳုႀကိမ္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ အေျခအေနကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ပံုမွန္အတိုင္းဆုိ ဆန္းခ်က္ဟာ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ပါလီမန္ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ အလားအလာရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ေတြက ဆန္းခ်က္အေနနဲ႔ ဇူလိုင္လမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳခ်က္ မရရင္ သူ႔ကို အခ်ိန္ဆြဲတာမ်ိဳး မလုပ္ဘူးလို႔ ေျပာုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆန္းခ်က္ရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီက အႏုိင္ရခဲ့ေပမဲ့ မဲအမ်ားစု မရတာမုိ႔ အစုိးရဖြဲ႔ဖို႔ကို ပါတီဟာ လက္ယာစြန္း ယူနီဒက္စ္ပိုဒယ္မို႔စ္ ပါတီေထာက္ခံမႈ လိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔ဖို႔ကို ပါတီႏွစ္ခု သေဘာတူညီခ်က္ မရခဲ့ဘူးလုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။
3 years Ago
Up