ပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြ

April 16, 2017

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ ကုိင္သူမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သႀကၤန္မွာ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္လာသူေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရွာေဖြေနၿပီး အရက္ပုလင္းကိုင္ေဆာင္သူေတြေတာ့ ပလက္စတစ္ဘူးခြံေတြ ေျပာင္းလဲသယ္ေဆာင္ေစတာေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အိမ္ခိုင္ၿမဲ
5 years Ago
Up