ပါရီငါးျပတုိက္

January 18, 2019

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမး္မႈေၾကာင့္ ေရခူမ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔လာ (႐ုပ္သံ)

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမး္မႈေၾကာင့္ ေရခူေတြ ပ်ံ႔ႏွံ႔လာပံုကို ပါရီငါးျပတုိက္က ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ မီးေမာငး္ထိုး ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ပါရီငါးျပတုိက္မွာ လက္ရွိ ေရခူမ်ိဳးစိတ္ ၄၅ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ သမုဒၵရာအတြငး္ရိွ ဇီဝမ်ိဳးကြဲေတြအေပၚမွာ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို မီးေမာငး္ထိုးျပလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ငါးျပတုိက္အတြငး္ အဲဒီေရခူမ်ိဳးစိတ္ေတြကို ျပသထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါရီငါးျပတုိက္ ညႊန္မႉး အဲလစ္ဇီက “ေရခူေကာင္ေရဟာ ပိုပိုၿပီး မ်ားလာပါတယ္။ အေၾကာင္းက ေရခူေကာင္ေရဟာ အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကမာၻ႔ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ မုတ္သံုမိုးေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမွာ ဆားဓာတ္ပါဝင္မႈ အေျပာင္းအလဲကို ထိန္းညႇိေပးလို႔ပါပဲ။ ႏွစ္သန္းခ်ီ ၾကာလာတဲ့အခါ ဒီလကၡဏာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္လာၿပီး ေရခူေတြ ပ်ံ႔ႏွံ႔လာတယ္။ ေရခူေတြ ပ်ံ႔ႏွံ႔လာတာဟာ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာတဲ့ အမွတ္အသား ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေရခူေတြဟာ ထိီးပံုသဏၭာန္ ကိုယ္ခႏၶာရိွတဲ့ ခၽြဲက်ိ်က်ိ ေရသတၱဝါျဖစ္ၿပီး သက္တမး္အားျဖင့္ တႏွစ္ခန္႔ ရွင္သန္ၾကပါတယ္။ သူတို႔လက္တံေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မိပါက မ်ိဳးစိတ္ေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းငယ္ ယားယံတာကေန အသက္အႏၱရာယ္ ရွိေလာက္တဲ့ ဒဏ္ရာရတဲ့အထိ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။ ေရခူျပတုိက္ လာေရာက္ေလ့လာသူ မာရီယမ္႐ူဂါယာက “ေရခူေတြဟာ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာမႈရဲ႕ အမွတ္အသားျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို က်မတို႔ သိလာရတယ္။ ဒါေတြက ေလွ်ာက္ေျပာတာသက္သက္လို႔ အေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သက္ေသသာဓက ရိွထားပါၿပီ” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ပင္လယ္အပူခ်ိန္နဲ႔ ညစ္ညမး္မႈ ျမင့္တက္တာဟာ ေရခူေတြစားသံုးတဲ့ ပင္လယ္တြငး္ရိွ ေမ်ာေလွးေတြကို ႀကီးထြားေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ပင္လယ္နက္နဲ႔ ေဘာ္လ္တစ္ေဒသမွာ ေရခူေကာင္ေရကို သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေစတယ္လို႔ ပါရီငါးျပတုိက္ ကၽြမး္က်င္သူေတြက ေျပာၾကားပါတယ္။
4 years Ago
Up