ပါကစၥတန္ ကားဒ႐ုိင္ဘာသား မြတ္စလင္တဦး လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျဖစ္လာ ဒီဗြီဘီ

May 7, 2016

ပါကစၥတန္ ကားဒ႐ုိင္ဘာသား မြတ္စလင္တဦး လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျဖစ္လာ

ၿဗိတိန္ ေလဘာပါတီ ကိုယ္စားျပဳ  မြတ္စလင္ အမတ္တဦး လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ပါကစၥတန္ ကားဒ႐ုိင္ဘာရဲ႕သား အသက္ ၄၅ႏွစ္ ဆာဒစ္ခန္းဟာ မဲအေရအတြက္ ၁.၃ သန္းေက်ာ္ ရရွိၿပီး မဲအေရအတြက္ ၉ သိန္းေက်ာ္ရထားတဲ့ ကြန္ဆာေဗးတစ္က အမတ္ ဇက္ဂိုးစမစ္ကို အႏုိင္ရ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအႏိုင္ေၾကာင့္ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ေတြ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ရာထူးကို ေလဘာပါတီက ျပန္လည္ ရယူလိုက္ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္တာကို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးသြားတဲ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ခံေတြကို ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ခန္းက ေအာင္ပြဲခံမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာပါတယ္။ စိုးရြံမႈေတြ ကြဲျပားမႈေတြ လြမ္းမိုးထားေပမယ့္ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နဲ႔ စည္း႐ုံးမႈကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ခံေတြအတြက္ ဂုဏ္ယူတယ္လို႔လည္း သူက ဆုိပါတယ္။ ခန္းဟာ ေမာင္ႏွမ ၈ ဦးအနက္ ၅ ဦးေျမာက္ျဖစ္ၿပီး လန္ဒန္ရဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ယာကိစၥကို ဦးစားေပး ေျဖရွင္းမယ္လို႔ ကတိေပးထားပါတယ္။ မဲဆြယ္စည္းရုံးစဥ္မွာ ေကာင္ဆာေဗးတစ္ေတြက ခန္းကို အႏၱရယ္ရွိသူ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ဆႏၵရိုင္းကို ျဖည့္စီးသူအျဖစ္ စြပ္စြဲထားသလို ေလဘာပါတီက ဂိုးစမစ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဟာ မြတ္စလင္ေတြ စိုးရြံတဲ့ ေရာဂါ စြဲကပ္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲထားပါတယ္။
6 years Ago
Up